Patient In Focus er en nonprofit sygdomsneutral patientforening. Vi eksisterer for at forbedre forholdene for patienter.

Det gør vi igennem 3 kerne ydelser:

 1. Patientuddannelse (til håndtering af patientinddragelse og patient involvering)
 2. Videns-bibliotek (informationsvideoer fra faglige og peer-to-peer til patienter)
 3. Forsknings partnerskab (inkl. patientinddragelse og rekruttering)

Dette kunne være i form af:

 • Patientuddannelse for faglige – tilpasset hele jeres virksomhed eller til de forskellige afdelinger der måtte være
 • Foredrag
 • Marketing inkl. videomateriale – vi hjælpe med at opsætte og generere det rigtige budskab
 • Patient rådgivning – både fra den almindelige patient og fra patient eksperter (som også kan håndtere klinisk design m.m.)
 • Webinar – patientperspektivet
 • Q&A
 • ASK A PATIENT – Forskere får patientens perspektiv
  Og meget, meget mere

Er I interesseret i flere af disse ydelser, kontakt os på mail: info@patientinfocus.dk

Vi kan desuden skræddersy et langsigtet samarbejde kunne inkludere patientrekruttering, støtte af projekter og events.

Desuden er der muligheder for sponsorater, forskningspartnerskab og andre fælles tiltag i fremtiden, men lige nu sætter vi JER i centrum, og hvad I har brug for – og I har brug for os.

Lad Patient In Focus hjælpe jer med at sætte fokus det rigtige sted, både lokalt og globalt.