Fleksjob: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

I forbindelse med vores Corona-kronisk web konference kom emnet op omkring hvad gør vi som kronisk syge på arbejdspladsen. Hvordan forholder vi os til de midlertidige ændringer i forbindelse med Corona epidemien? 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet der er følge af spørgsmål. 

 

Fleksjob

 

Det er op til hver enkelt af os at mindske udbredelsen af coronavirusen. Alle, inklusive unge og raske personer, skal undgå større forsamlinger i denne periode. Det skriver sundhedstyrelsen i disse dage.

Patient In Focus vil derfor gerne hjælpe til, hvor vi kan! 

Patient in Focus tilbyder et dagligt fællesmøde for kroniske syge og deres pårørende. Med Corona-Kronisk vil vi skabe et forum, hvor deltagerne kan åbne for de dybeste følelser og bekymringer relateret til coronavirus epidemien – uden fordomme og ynkende blikke.

Vi vil give dig som er kronisk syge muligheder for at dele erfaringer, bekymring og inspiration for at opleve et inkluderende fælleskab.

Vi besvarer og vidensdeler dine coronavirus spørgsmål relateret til livet som kronisk syg.

Det daglige fællesmøde afvikles som en webkonference. Agenda og afvikling af fællesmødet varetages af patienteksperter fra Patient in Focus.

Har du lysten til at deltag, kan du se hvordan HER