Patient in Focus er en nonprofit sygdomsneutral patientforening for dem med kronisk sygdom og handikap, som har til formål at forbedre patienters livskvalitet igennem forståelse, involvering, hjælp til selv-hjælp, uddannelse og fællesskab.

Patient in Focus samarbejder med andre patientforeninger og adskiller sig ved at fokusere på at finde lykke, velvære og livsformål i livet med sygdom og handikap, fremfor de sundhedsfaglige aspekter af diagnosen.

Patient In Focus er startet og drevet af Lisbeth og Charlotte, som begge er kronisk syge og ønsker at skabe et samfund der understøtter at patienter tager ansvar og handlekraftig i egen situation.

Dit liv – Vores Fokus

I Danmark er der mindst 1.9 millioner patienter,1 som lider af kronisk sygdom, hvoraf ca. 500.000 af dem får finansiel støtte.2 Kronisk sygdom kan resultere i problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Mange er nødsaget til at reducere eller ende deres indsats på arbejdsmarkedet, og som livskvaliteten, livsglæden og motivationen svækkes, træder isolering, angst og depression til. Det er et meget større problem, end der bliver talt om og en naturlig følge af kronisk sygdom.

Det vil Patient in Focus forebygge.

Patient in Focus samarbejder med patienter og faglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye) levevilkår.

Vi er…

Patient in Focus er en nonprofit patientforening for dem med kronisk sygdom og handikap, som har til formål at forbedre patienters livskvalitet igennem forståelse, involvering, uddannelse og fællesskab.

Patient in Focus samarbejder med andre patientforeninger og adskiller sig ved at fokusere på at finde lykke, velvære og livsformål i livet med sygdom og handikap, fremfor de sundhedsfaglige aspekter af diagnosen.

Patient in Focus er startet og drevet af Charlotte og Lisbeth, der begge er kronisk syge og via deres egne erfaringer hjælper andre.

Dit liv – Vores Fokus er vores kerne i foreningen.

Forståelse
Videns bibliotek med små videoer og dokumenter omkring daglige udfordringer som lovgivning, sexliv, redskaber til hverdagens praktiske gøremål.

Uddannelse online og fysisk om bla. livet som patient og opdateringer om nyeste viden.

Involvering
“Dit Liv” regelmæssig online chat med aktuelle emner, men også mulighed for den enkelte patient at bidrage med emner eller spørgsmål

Mulighed for patientinddragelse i studier og forskning, hvor patienten kan påvirke og forbedre egne og andres vilkår og tage en aktiv del I samfundet.

Fællesskab
Fællesskab med andre patienter igennem diverse aktiviteter.

Anonym brevkasse for patienter med kompetente faglige sparringspartnere.

Patienten i fokus med hjertet det rigtige sted på både de sociale medier, grupper og til events.

Mød Charlotte

Vi tror på at kan skabe livsændrende formål i de nye levevilkår som kronisk syge/handicappet, bibeholde en form for aktiv involvering i samfundet og dermed forstærke livsglæden.

  • Vi forstår, hvordan det er for patienter – fordi vi er patienter!

  • Vi er broen mellem patienters oplevelse og de farlige.

  • Vi skaber aktiv involvering i samfundet.

  • Jeg har Lupus – Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Læs mere

Mød Lisbeth

Vi samarbejder med patienter og faglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye) levevilkår.

  • Vi skaber værdi og viden til patienter og faglige.

  • Vi kan mærke det, du ikke kan læse dig til i bøgerne.

  • Vi giver andre patienter troen på sig selv og fremtiden.

  • Jeg har Leddegigt – Seronegativ Reumatoid Arthritis

Læs mere

Vores Værdier, Vision og Mission

Patient in Focus forbedrer forholdene for patienter gennem viden, redskaber og uddannelse, som hjælper dig til at finde den røde tråd til det gode liv, trods sygdom og handicap.

Desuden hjælper vi andre patienter med at bistå med patientinddragelse, forskning mm., og derved give de faglige, den viden de mangler.

Vi er TroværdighedRespekt og Involvering.

Troværdighed
At være troværdig er en fælles værdi i Patient in Focus og en central del af, hvad vi siger, og hvad vi gør.

Respekt
At være respektfuld er en fælles værdi i Patient in Focus og en central del af, hvad vi siger, og hvad vi gør.

Involvering
At være involverende er en fælles værdi i Patient in Focus og en central del af, hvad vi siger, og hvad vi gør.

Læs mere HER

Vi arbejder for at forbedre patienters forhold og øge deres livskvalitet. Det gør vi ved at:

– udvikle patientinformation og redskaber
– forbedre patients livskvalitet
– aktivere patienter i samfundet
– sikre patientforståelse
– involvere patienter
– skabe fælleskab

Visionen er drevet af vores værdier:

Troværdighed
Respekt
Involvering 

Læs mere HER

Det siger patienter…

“Patient information og patient uddannelse…
Det er klart anbefaling støtte dem.”

-Sanne, patient

Jeg er vild med det Patient in Focus laver. De har formået at lave noget som jeg ikker har set hos andre patientforeninger. Deres fokus på os med kronisk sygdom og handicap, ligemeget diagnosen, er virkeligt vellykket. Vi skal alle igennem de samme ting, lige meget diagnosen. Deres gratis online brevkasse er super. Et medlemskab koster kun 100 kr om året, og jeg kan ikke vente til deres patientuddannelse kommer.

PETER

Super service – jeg sendte nogle datoer, og så klarede Patient In Focus resten, så jeg kunne afholde et fokusgruppeinterview med 3 patienter. Patienterne var klar på at deltage og super søde at arbejde sammen med. Det kan være svært for forskere at skabe kontakt til patienter, men det gik så nemt gennem Patient In Focus. Lad os håbe, at denne forening gør patientinddragelse nemmere og mere udbredt!

TRINE

Patient In Focus klart alt, da jeg lavet et interview med 11 patienter. Patienterne var klar på at deltage, engageret og meget søde at arbejde med.

Det kan være svært for faglige at skabe den helt korrekte kontakt til patienter, det helt utrolig nemt igennem Patient In Focus.

Jeg anbefaler helt sikkert Patient in Focus igen.

ANDERS