Mission

Vores mission er at forbedre forholdene for patient med kronisk sygdom og handicap, ved at skabe et samfund der understøtter at patienter tager ansvar og handlekraftig i egen situation.

Empowerment der hjælper patienter med at få kontrol over eget liv og øger evne til at handle på spørgsmål, som er defineret som vigtige.

Patient In Focus giver viden, der skaber værdi.

Vision

Vi arbejder for at forbedre patienters forhold og øge deres livskvalitet i livet med psykisk, fysisk eller mental lidelse, samt pårørende.

Det gør vi ved at:

Udvikle patientinformation og redskaber
Forbedre patienters livskvalitet
Aktivere patienter i samfundet
Sikre patientforståelse
Involvere patienter
Skab fælleskab

Vision er drevet af vores værdier.

Vores fokus ligger på verdensmål tre (3), der omhandler sundt liv og trivsel og ud fra dette hjælper vi sundhedsprofessionelle med at forstå patientprioriteter og erfaringer med at leve med en sygdom/tilstand. Samtidig med at vi arbejder på tværs af sygdomme og henvender sig til hele patientsamfundet om tværgående spørgsmål, der gør det muligt for sygdomsspecifikke organisationer at fokusere på deres specialområde.

Det gør vi ved at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper, du kan læse alle verdensmålene her.

Værdier

Vi er Troværdighed, Respekt og Involvering.

Troværdighed
At være troværdig er en fælles værdi i Patient in Focus og en central del af, hvad vi siger, og hvad vi gør.

Troværdighed er vores største og vigtigste aktiv, som vi værner om og fastholder. Det gør vi ved at arbejde ud fra et videns- og evidensbaseret udgangspunkt med ambitionen om, at Patient in Focus vil give patienter troen på sig selv og fremtiden og forbedre forholdene trods kronisk sygdom. Vi er bevidste om, at troværdighed er en afgørende forudsætning for opbakningen og for at det lykkedes med at omsætte vores holdninger og viden til handlinger.

Vi skaber en naturlig respekt om organisationen ved at have ordentlighed som pejlemærke, ved at være fagligt velfungerede og samtidig at kommunikere i øjenhøjde omkring ærlighed, nærvær og engagement. Vi har føling med de mennesker, vi handler ud fra, hvad der er vigtigt for dem.

Vi taler til både hjerne og hjerte og viser vores store engagement i patienterne. For os er det troværdighed at levere resultater og synligt gøre en positiv forskel for dem der lever med en kronisk lidelse elle handicap.

Respekt
At være respektfuld er en fælles værdi i Patient in Focus og en central del af, hvad vi siger, og hvad vi gør.

Patient in Focus møder alle ligeværdigt. Vi tager de mere grundmenneskelige styrker op for, at forøge patienters livsglæde og værdi. Vi danner rammen om en måde at tackle de bekymringer og problemer, som følger med kronisk eller langvarig lidelse og handicap, så patienterne kan få mere ud af deres hverdag.

Det er vores mål, at ingen skal stå alene i livet med en kronisk lidelse eller handicap.

Vi ser det hele menneske bag sygdommen og respekterer de valg, personen træffer på egne vegne. Vi stiller os til rådighed med relevante tilbud, støtte og vejledning og er talerør på baggrund af vores viden om behov og udfordringer.

Vi respekterer andres holdninger og ekspertise, og når nogen kommer med konstruktiv kritik eller udfordrer vores syn på verden, lytter vi opmærksomt for at blive klogere. Vi ønsker at alle engagerer sig i sagen, og sammen kan vi skabe endnu bedre og mere bæredygtige resultater.

Involvering
At være involverende er en fælles værdi i Patient in Focus og en central del af, hvad vi siger, og hvad vi gør.

For Patient in Focus er involvering en prioritet og en investering, der bidrager til, at vi er åbne for andres ideer. Vi lytter aktivt og bruger de gode input, vi får.

Involvering øger kvaliteten i vores arbejde og sikrer, at vi har fokus på de vigtigste udfordringer inden for sundhedsområdet og kan sætte relevant ind på rette tid og sted. Vi afsætter de nødvendige ressourcer, fordi vi ved, at den rette involvering giver værdi og hjælper os til at opnå de bedst tænkelige resultater.

Vi inviterer patienter og vores medlemmer til at involvere sig i deres lidelse eller handicap, i fælleskabet, i projekter der desperat søger deres viden og endda i Patient in Focus´ politik.

Det skal være nemt at involvere og engagere sig i Patient in Focus, og vi skal være gode til proaktivt og tydeligt at fortælle, hvordan man kan bidrage og få indflydelse, så det opleves meningsfuldt og givende at være en del af et aktive fællesskab mod inddragelse af patienter.