Charlotte Nørgaard og Lisbeth Oxholm Snede er grundlæggerene af Patient in Focus.

Det er de grundlæggende værdier der har givet denne fælles passion for tabte og glemte emner, de fandt på tværs af diagnoser, alder og køn. Med information om forbedring af livskvalitet, lærer at forstå egen muligheder, og hvordan de fastholder sig i en mere eller mindre hverdag.

Dette fik dem begge passioneret med inddragelse af patienter med fokus for en bedre fremtid, større livsvilkår og mest af alt bedre levevilkår.

Charlotte Nørgaard står for Patient in Focus´ daglige ledelse og Lisbeth Oxholm Snede varetager bestyrelsesforkvindesposten. De begge to repræsenterer foreningen.

Læs mere om grundlæggerne HER.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste besluttende myndighed i Patient in Focus og består af 1 forkvinder, 1 sekretær, 1 kasserer og op til 7 bestyrelsemedlemmer.

Bestyrelsen mødes fire gange om året og udarbejder de politiske hovedlinjer, godkender budget og regnskab og har besluttende myndighed over foreningens vedtægter.

Se vedtægterne her

Bestyrelsen vælger projekter, udvalg, fastlægger budget, godkender regnskab og kan regulere vedtægterne for Patient In Focus så vel som udpeger direktionen til den daglig ledelse.

Forkvinde, Lisbeth Oxholm Snede

Næstformand, Thomas Hammer-Jakobsen

Kasserer, Hans-Henrik Døssing

Bestyrelsesmedlem, Katrine Asp-Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Anni Mikkonen Hansen

Bestyrelsesmedlem, Mia Helsegrav

Bestyrelsesmedlem, Charlotte Nørgaard

Nonprofit organisationensdiagram finder HER