Patient in Focus har et tæt samarbejder, både i udlandet og herhjemme med en række organisationer, myndigheder, medicinal Industrien og patientforeninger.

Patient in Focus er registeret ved European Commision og kan deltage i forskningsprojekter i hele Europa.

Patient in Focus kan omfatte direkte og indirekte støtte fra industrien men er uafhængig af denne støtte. Medicinalindustrien sidder ikke i Patient in Focus´ bestyrelse og har ingen indflydelse på organisationen.

Patient in Focus er forenelig med fondsstøtte med opstillet kriterier for åbenhed og uafhængighed.

Modtager Patient in Focus mere end fem procent, indgår det med bestyrelses udvalg i dialog med henblik på en vurdering af projektet åbenhed.