Patientuddannelse for dig som har en psykiske, fysisk og metal lidelse

Patient in Focus tilbyder patientuddannelse og underviser i vigtige redskaber – om det at være kronisk syg eller handicappet og formå at leve under levevilkår, der er så ”normale” som mulige for at udgå, at man føler sig socialt udsat eller tilsidesat i samfundets fællesskab, og hvor du ikke føler dig alene i dit sygdomsforløb eller handicap.

Patientuddannelsen inkluderer håndtering af lovgivning, angst og depression, stress, sexliv, attitude, ansvar og arbejdsmuligheder.

For at sikre patientforståelsen laves materialet af patienter til patienter i samarbejde med anderkendte danske specialister. Materialet vil være sygdomsneutralt og henvender sig således til alle. Der vil også være oprigtige patientfortællinger om livet med kronisk sygdom og/eller handicap og hvordan man finder livskvalitet og livsglæde trods ændringer af hverdagen.

Du vil få en masse hjælp til selv-hjælp og adgang til flere webinar der inkluderer oversete emner som ensomhed, nye værdier, mening i livet, kost, samt håndtering af kroniske smerter. Vi tager de mere grundmenneskelige styrker op for at forøge din livsglæde og livskvalitet.

Patienter, som har fuldendt patientuddannelsen, kan få adgang til Patient In Focus’ medlemsplatform. Medlemsplatformen er en database med projektmuligheder af forskellige karakter, som patienter kan blive involveret i.

Projekter hvor patienter kan dele deres ekspertviden om deres sygdom og det at leve med sygdom eller handicap, hvor denne viden kan forbedre forholdene for patienter og maksimere behandlingsmulighederne. Projekterne inkluderer kliniske forsøg, patient forståelse af dokumenter, patient paneler, fokus grupper og peer-to-peer konsultation m.m.

Hvis vi skaber livsændrende formål i de nye levevilkår og bibeholder en form for aktiv involvering i samfundet, så kan vi også forstærke livsglæden. Vi vil være motivationen og inspirationen til, at patienter finder troen på sig selv og fremtiden.